Openning Adress

At 100: Ligeti’s Portrait in Sounds and Colours 

Can Dalí’s watches melt into music? Can Escher’s impossible perspectives and astonishing metamorphoses translate into sound? Can Brâncuși’s Endless Column be knocked down on the keyboard? To all these questions, Ligeti’s answer is: YES!, as the composer deeply anchored his oeuvre in the realm of the visual arts.
The present edition of the Festival celebrates, in his homeland, György Ligeti’s 100th birthday and reflects, in a series of events that bring together music, fine arts, and film, the composer´s aesthetic passions beyond the confines of music.
My heartfelt gratitude goes to all our partners, collaborators, amazing artists and scholars who made this tribute possible, as well as to the fantastic, small yet tireless organizing team, all of whom added, as in a pointillist painting, their contribution to outlining Ligeti’s artistic portrait.

Bianca Țiplea Temeș
Artistic Director

Cuvânt de deschidere

La centenar: Portretul lui Ligeti în sunete și culori 

Pot ceasurile lui Dalí să se topească în muzică? Pot fi traduse în sunete perspectivele imposibile și uimitoarele metamorfoze ale lui Escher? Se poate răsturna Coloana Infinită a lui Brâncuși pe claviatură? La toate aceste întrebări, răspunsul lui Ligeti este: DA!, căci compozitorul își ancorează profund creația în universul artelor plastice.
Prezenta ediție a festivalului marchează centenarul nașterii lui György Ligeti pe pământul lui natal și pune în lumină pasiunile estetice ale compozitorului, dincolo de domeniul muzical, într-o serie de evenimente ce pun laolaltă muzica, artele plastice și filmul.
Recunoștința mea profundă se îndreaptă spre toți partenerii, colaboratorii noștri, spre minunații artiști și teoreticieni care au făcut acest omagiu posibil, dar și spre fantastica, restrânsa dar neobosita echipă organizatorică, ei contribuind cu toții, ca într-o pictură pointilistă, la creionarea portretului artistic al lui Ligeti.

Bianca Țiplea Temeș
Director artistic
“The music of György Ligeti is one of the most formative and earliest influences that I was allowed to have as a young person and musician. At the time, I happily devoured every Ligeti score I could get my hands on.

Through Ligeti's voice, the Transylvanian culture is unmistakably carried out into the world and has significantly shaped our European music.

I wish the festival every success in its anniversary year!”

“Muzica lui György Ligeti este una dintre cele mai formative și timpurii influențe pe care le-am primit ca tânăr și muzician. Pe atunci, am devorat cu bucurie fiecare partitură ligetiană care mi-a căzut în mână.

Prin vocea lui Ligeti, cultura Transilvaniei este cu certitudine dusă mai departe în lume și a modelat în mod semnificativ muzica noastră europeană.

Doresc festivalului mult succes în acest an aniversar!” 


Jörg Widmann

Photo credit: Marco Borggreve


 
“Undoubtedly, Ligeti was an important influence on my evolution as a composer. I met him several times and we always had very interesting discussions. 

I wish the festival much success for Ligeti's anniversary celebration, which is a very important event for the city of Cluj.”

“Ligeti a avut, fără îndoială, o influență majoră asupra evoluției mele de compozitor. L-am întâlnit de câteva ori și am purtat întotdeauna discuții interesante.

Urez festivalului mult succes pentru sărbătoarea aniversării lui Ligeti, un eveniment foarte important pentru orașul Cluj.”


Cornel Țăranu


 

Conferință Internațională de Muzicologie


Composer in residence


Expoziție de facsimile ligetiene


Expoziție de artă plastică inspirată de muzica lui Ligeti 


Masterclass de iconografie muzicală


Proiecție filme documentare


Recital cameral


Concert 


Recital de pian 


Masterclass de interpretare pianistică 


Expoziție de artă grafică și pictură 


Concert  


Recital 


Cine-concert - Ligeti Meets TIFF 


Concert de închidere a festivalului